STUDIM – Të drejtat pronësore të grave të rrjedha nga trashëgimia

Ky studim është hartuar nga ekspertët e shoqatës “Gruaja tek Gruaja”, në kuadër të projektit “Vepro! Për të drejtat pronësore dhe trashëgimore të grave. Përmirësimi i aksesit të grave në të drejtat pronësore e trashëgimore përmes rritjes së ndërgjegjësimit, avokimit dhe shërbimeve”. Ky projekt mbështetet financiarisht nga Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) dhe zbatohet nga shoqata “Gruaja tek Gruja” Shkodër.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Artikuj të tjerë