DHUNA NË FAMILJE, DHUNA SEKSUALE DHE FORMA TË TJERA TË DHUNËS ME BAZË GJINORE

Informacione dhe këshilla për të kërkuar ndihmë – Plani i sigurisë

Një plan personal sigurie ju ndihmon të mendoni në lidhje me format, se si mund të ndiheni më të sigurtë. Nëse
vendosni të largoheni, është e rëndësishme ta planifikoni më me kujdes.Një plan personal sigurie ju ndihmon të mendoni në lidhje me format, se si mund të ndiheni më të
sigurtë. Nëse vendosni të largoheni, është e rëndësishme ta planifikoni më me kujdes. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Artikuj të tjerë